Sepet

© 2020 Waterstation. Tüm hakları saklıdır.

su-nedir

Su nedir?

     2 oksijen 1 hidrojen atomlarından oluşan, renksiz, kokusuz ve tatsız bir bileşiktir. Hayat fonksiyonlarını devam ettirebilmek için her canlı suya ihtiyaç duyar. . Su besinlerin sindirimi, emilim ve hücrelere taşınmasında, Hücre, organ ve dokuların düzenli çalışmasında, zararlı maddelerin vücuttan atılmasına, Vücut ısısının denetiminde ve daha sayılamayacak kadar çok işleve sahiptir. Su doğada 3 farklı durumda bulunur. Katı, sıvı, gaz. Buz suyun katı hali, su sıvı hali, su buharı ise gaz halidir. Suyun doğada sıvı halde bulunuş şekli; akarsular, göller, denizler ve yer altı sularıdır. Katı halde bulunduğu yerler ise soğuk iklimlerde dağlarda buz ve kar olarak; gaz hali ise bulutlarda bulunur. Buharlaşma dünya üzerindeki akarsular; göller ve denizlerin sıcaklığın etkisiyle ısınması ve bunun sonucunda gaz haline geçmesiyle oluşur. Su buharının soğuk hava ile karşılaşarak tekrar su haline dönmesine yoğunlaşma denir. Bulutları oluşturan su taneciklerinin yeryüzüne inmesi durumuna yağmur denir. Yeryüzünün %71’i sularla kaplıdır. Dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, insan kullanımına uygun tatlı su miktarı oldukça sınırlıdır. Dünya üstündeki toplam tatlı su miktarı yaklaşık 35 milyon km3 (yani Dünya üzerindeki toplam suyun %2,5’i) olup bunun yalnızca %0,3’ü (yaklaşık 105.000 km3 ) ekosistem ve insan kullanımına elverişli tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Geri kalan tatlı sular çoğunlukla kutuplarda ve yüksek dağlardaki buzullarda ve yeraltı rezervlerinde hapsolmuş durumdadır.

     Doğada sular, kaynaklarına göre klasik olarak 4 sınıfta incelenir:

Meteor suları (yağmur ve kar suları): Mevcut sular içinde en saf olanıdır, bununla beraber havada bulunan bütün gazları içerdiği gibi, bazı inorganik ve organik maddeler de bulunabilir.

Yeraltı ve kaynak suları: Bulunduğu ve geçtiği toprak tabakalarını çözmesi sonucunda, tabakaların cinsine göre, çözünmüş maddeleri içerir.

Yeryüzü suları (nehir, göl, baraj ve deniz suları): Yüzeylerinin açık olması sebebiyle özellikle organik yapıdaki yabancı maddeleri almaya yatkındır. Buna karşılık hava ile temas halinde olduğundan karbonat sertliği azdır.

Maden (mineral) suları: Doğal sulara oranla çözünmüş madde miktarı belirli bir sınırı aşmış veya temperatür ve radyoaktivitesi doğal sınırı geçmiş olan sulardır.

Doğada farklı hallerde ve durumlarda bulunan, zaman içinde değişen sular arıtılarak tüketilebilir. Tatlı su kaynaklarımızın zaman içerisinde artan nüfusla dağılımı da kişi başı oranla giderek azalmaktadır. Giderek popülerleşen su arıtma sistemleri ilerleyen zamanlarda su sorununa büyük çözüm olacak bir sistem olarak öngörülür. Sizde kendi suyunuzu üreterek sağlıklı bir su hizmeti almak isterseniz; Waterstation su arıtma sistemlerine sahip olabilirsiniz. Ürünlerimiz kısmından cihaz modellerimize bakabilir ve satış için destek alabilirsiniz.

 

www.waterstation.com.tr 

 

Müşteri Hizmetleri: 0 850 532 02 82   

Whatsapp Hattı: 0549 532 02 82

 

 Şeyda Ayaz   2019