Sepet

© 2020 Waterstation. Tüm hakları saklıdır.

Membran Filtre Nedir?

Waterstation Su Arıtma cihazlarında, su arıtma işlemi Ters Osmos (Reverse Ozmos) teknolojisi ile gerçekleştirilir. Temiz su elde etme de en güvenilir yöntem olan Ters Osmos, şebeke suyunda bulunan kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirlilik unsurlarını uzaklaştırabilen bir filtrasyon sistemidir.
Ana membran filtre ön takım temizlenme işlemleri tamamlanmış suyun ana işlevini yani su molekülleri hariç kalan tüm patojen ve su moleküllerinden büyük mikroorganizmaların temizlendiği kısımdır. Bir su arıtma sistemindeki en önemli parça olan ana membran filtre suyun asıl saflaştırılma, arıtılma işlemini yapan kısımdır.  Arıtma cihazınızda kullanılan anan membran filtrenin kalitesi size ne kadar sağlıklı bir su içtiğinizi gösteren en önemli noktadır. Tek noktadan suyu alıp yarı geçirgen bir zar ile suyu arıtarak 2 farklı noktadan suyu temiz ve kirli diye ayıran bu sistem NASA tarafından geliştirilen ve aynı zamanda NASA’nın da kullandığı bir yöntemdir.

Reverse Ozmos nasıl çalışır?

Ters ozmos, ağır metalleri içme suyu elde etmek için arıtabilen tek teknoloji olup,  dışarıdan suyun içerisine kesinlikle kimyasal bir işlem uygulanmadan, fiziksel bir işlemle yapılan su arıtma yöntemidir.  Suyun basınçla yarı geçirgen bir zardan geçirilmesiyle filtrelenmesi yöntemidir. Ters osmos (Reverse Osmosis) sistemlerde arıtılmamış bir su çıkmamaktadır. Ana membran filtreden önceki ön takım filtrelerin önemini geçtiğimiz bloglarımızda anlatmıştık. Kaba kirlerden, renk değişikliğine sebep olan maddelerden ve sudaki gazlardan arıtılan su ana süzme işlemi için membran filtreye gelir. Membran filtre 0,001mikron büyüklüğünde bir gözenek yapısına sahip olduğu için suda bulunan su molekülleri hariç diğer tüm molekülleri sudan ayrıştırır. Ön takım filtrelerle ömrünü koruyan ve kaliteli bir arıtma sistemine sahip olmanıza yarayan ana membran filtrenin içyapısı görselimizdeki gibidir.

 

Blogger : Şeyda Ayaz

 Şeyda Ayaz   2019